Foreningen ORBI

Rammen for foreningens aktiviteter er en nedlagt landbrugsejendom i Vrå, Sønderjylland. Stedet har siden 2020 været anvendt til afholdelse af Dinesen + Det Kongelige Akademis Sommerskoler og som uformelt samlings- og arbejdssted for arkitekter, kunstnere, grafikere, agronomer, landmænd og andre faggrupper.

Under Dinesen + Det Kongelige Akademi Sommerskole 2021, ‘Urbi et Orbi’, påbegyndtes arbejdet med at omdanne gården til et residency. Dinesen stiller Vråvej 2 til rådighed for foreningen under de i årsprogrammet (vedtægter, appendix 1) beskrevne aktiviteter.

Nyhedsbrev

Følg med i ORBIs aktiviteter ved opskrivning til nyhedsbrevet her.

Tilmelding

Meldlemsskab kan oprettes ved at udfylde denne form

Kontingentet

Enkeltpersoners medlemsskab udgør årligt kr. 100,-

Medlemsskab til studerende udgør årligt kr. 50,-

Støttemedlemskab udgør årligt kr. 2.000,- eller et valgfrit højere beløb (i form af donation)

Formål og vedtægter

Foreningens formål er: At afholde og facilitere residency-ophold, workshops og sommerskoler for arkitekter, kunstnere, grafikere, agronomer, landmænd og beslægtede faggrupper, herunder studerende. Der er vægt på udveksling mellem forskellige faglige sfærer. Læs mere i foreningens vedtægter:

Medlemsskab

Alle kan søge om medlemsskab i ORBI. Medlemsskab i ORBI er en forudsætning for deltagelse i begivenheder i regi af ORBI.

Virksomheder, institutioner og privatpersoner kan søge om støttemedlemsskab i ORBI. Oprettelse af sådanne medlemsskaber vil blive kommunikeret på ORBI’s hjemmeside og i andre relevante sammenhænge. Støttemedlemmer vil modtage information om arrangementer i regi af ORBI og efter nærmere aftale kunne bidrage til/deltage i arrangementer i regi af ORBI.

Medlemmer af ORBI kan søge om deltagelse i ORBI’s begivenheder og stille forslag til afholdelse af workshops, skoler og arrangementer (jf. vedtægter, Appendiks 1).

Medlemmer af ORBI vil blive tilmeldt en mailing-liste og modtage løbende information om begivenheder i ORBI.